Monitoring incydentów na tle rasistowskim i ksenofobicznym oraz przestępstw popełnionych przez neofaszystów w Polsce. w: Ofiary przestępstw z nienawiści

Informacje dotyczące Polski: Publikacja poświęcona jest monitoringowi przestępstw z nienawiści. Występuje tu ogólna analiza monitoringu dokonywanego przez rządowe i prawnicze instytucje (w Polsce nie istnieje państwowy, centralny system monitorowania przestępstw rasistowskich, ksenofobicznych czy faszystowskich). Większą część publikacji zajmuje prezentacja monitoringu ww. przestępstw przez Stowarzyszenie „Nigdy Więcej”, skupiając się na:
– głównych kategoriach i przestępstw stosowanych w monitoringu przez stowarzyszenie
– kategoriach ofiar
– procesie monitorowania ww. przestępstw
– celach prowadzonego monitoringu