Przestępstwa z nienawiści w Polsce. Raport 2011/2012

Raport podsumowujący rok badania akt sądowych dotyczących tzw. przestępstw z nienawiści. Przestępstw tych dotyczą następujące artykuły kodeksu karnego: 119, 256 i 257 kk (jest w nich mowa m.in.: o nawoływaniu do nienawiści). W publikacji umieszczono informacje o przedmiocie postępowania i sposobie zakończenia badanych spraw oraz interpretacje wyników badań z perspektywy językowej i prawniczej.