Rasa, prawa obywatelskie i mowa nienawiści w erze cyfrowej

Autor artykułu podkreśla, że mowa nienawiści w Internecie ma poważne konsekwencje w realnym świecie, przedstawia analizę portali o treściach dyskryminacyjnych pod kątem ich zawartości i używanego języka, strategii maskowania ich dyskryminacyjnego charakteru, przedstawia charakterystykę zależności pomiędzy twórcami takich stron a ich, najczęściej młodymi, odbiorcami.