Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Raport podsumowujący dane zebrane przez ENAR w serii raportów krajowych (dostępnych na stronie ENAR) dotyczących „przemocy o podłożu rasistowskim” (racist violence) w Europie.

Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest przemoc: Romowie, Żydzi, muzułmanie, imigranci i uchodźcy

Publikacja zawiera również:

  • Rekomendacje dla organizacji pozarządowych dotyczące możliwych sposobów przeciwdziałania przemocy o podłożu rasistowskim, wspierania ofiar
  • Bibliografię zawierającą tytuły publikacji dotyczących przemocy o podłożu rasistowskim, przestępstw z nienawiści

Dane dotyczące Polski: Cząstkowy raport dotyczący Polski to opinia eksperta – przedstawiciela Nigdy Więcej

Wydawca:
European Network Against Racism, Open Society Foundations
Źródło:
http://cms.horus.be/files/99935/MediaArchive/publications/Comparative%20report%20-%20EN%20Final.pd