Mowa nienawiści i ochrona mniejszości w systemie prawnym Węgier

Publikacja odnosi się do definicji mowy nienawiści zawartej w Rekomendacji R (97) 20 Rady Europy. Autor przeprowadza analizę istniejących na Węgrzech przepisów prawnych i praktyki sądowniczej dotyczącej mowy nienawiści.

Wydawca:
Peter Pazmany Catholic University; Hungarian Academy of Sciences
Źródło:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2197914