Sytuacja prawna i społeczna Romów w Europie

„Celem książki jest merytoryczne, „bezemocjonalne” i wieloaspektowe przedstawienie rzeczywistości prawnej i społecznej Romów jako największej i bez wątpienia najbardziej wykluczonej mniejszości etnicznej zamieszkującej Europę. Bezpośrednim przyczynkiem do powstania tej publikacji były masowe wydalenia obywateli Rumunii i Bułgarii romskiego pochodzenia z Francji latem 2010 r. oraz reakcje instytucji Unii Europejskiej na te wydarzenie.”

Publikacja przedstawia sytuację Romów w kontekście międzynarodowym i Unii Europejskiej (system ochrony praw Romów w UE, ograniczenia swobody przepływu osób w UE a sytuacja Romów, stanowisko Komitetu ds. Likwidacji Dyskryminacji Rasowej ONZ ) oraz w kontekście krajowym (w Polsce, na Węgrzech,  w Hiszpanii, we Francji).

Wydawca:
Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, Uniwersytet Wrocławski
Źródło:
http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/38622/000.pdf