Mowa nienawiści: rola nowych mediów w zapobieganiu masowym zbrodniom

Raport z rozmów okrągłego stołu dotyczącego mowy nienawiści, który odbył się w listopadzie 2012 w Budapeszcie.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Uczestnicy rozmów zgodzili się z opinią, że mowa nienawiści jest istotnym problemem Europy, a jej skala wzrasta oraz że nie może być lekceważona, ponieważ jest jednym z najpoważniejszych środków, które mogą zostać użyte do podżegania do masowych zbrodni i ludobójstwa. W rekomendacjach zwrócono uwagę na konieczność dalszego monitoringu mowy nienawiści przez instytucje europejskie, a z drugiej strony działań edukacyjnych, dla których kluczowe jest dotarcie do osób poniżej 25 roku życia.

Wydawca:
Budapest Centre for the International Prevention of Genocide and Mass Atrocities, Central European University
Źródło:
http://www.genocideprevention.eu/2013/10/16/report-prevention-of-genocide-in-practice-hate-speech-role-of-new-media-in-the-prevention-of-mass-atrocities/