Ochrona ofiar przestępstw z nienawiści: przykład Litwy

Analiza litewskiego systemu prawnego – zarówno jeśli chodzi o przepisy prawne jak i o praktykę sądowniczą – autorzy publikacji próbują odpowiedzieć na pytanie czy jest w stanie odpowiednio reagować w sprawach dotyczących przestępstw z nienawiści.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Zdaniem autorów raportu absolutną większość (ponad 96%) przestępstw z nienawiści na Litwie można zakwalifikować jako opisane w kodeksie karnym nawoływanie przeciwko grupom narodowym, rasowym, etnicznym, religijnym i innym, zwane inaczej „mową nienawiści”.

Wydawca:
Human Rights Monitoring Institute
Źródło:
http://osi.bg/downloads/File/2013/Hate_speech_report_ENG_interactive.pdf