Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Raport z badania opinii publicznej.

Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: Telewizja jest w Bułgarii najważniejszym medium odpowiadającym za rozpowszechnianie mowy nienawiści, drugie miejsce zajmuje Internet (przed wszystkim wśród młodych, dobrze wykształconych ludzi). Badacze podkreślają również, że ważną rolę w upowszechnianiu mowy nienawiści pełni najbliższe otoczenie – prawie 29% osób które zetknęły się z mową nienawiści stwierdza, że miało to miejsce wśród przyjaciół lub członków rodziny. To sugeruje, że mowa nienawiści jest głęboko zakorzeniona w sferze prywatnej.

Charakterystyka osób używających mowy nienawiści:  Politycy i dziennikarze okazują się być grupą najczęściej odwołującą się do mowy nienawiści. Wrażliwość na mowę nienawiści jest większa wśród mieszkańców Sofii, wśród ludzi młodych i posiadających wyższe wykształcenie.

Wydawca:
Open Society Institute Sofia
Źródło:
http://osi.bg/downloads/File/2013/Hate_speech_report_ENG_interactive.pdf