Mowa nienawiści i przestępstwa z nienawiści wobec osób LGTB

Ulotka w języku polskim zawiera definicję mowy nienawiści, przestępstwa z nienawiści, informację o tym, że mowa nienawiści w większości europejskich krajów uznawana jest za przestępstwo.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści odnosi się do podburzania i zachęcania do nienawiści, dyskryminacji lub wrogości wobec jakiejkolwiek osoby, wynikających z uprzedzeń wobec tej osoby z powodu jakiejś cechy charakterystycznej, na przykład orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.”

Wydawca:
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Źródło:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/1226-Factsheet-homophobia-hate-speech-crime_PL.pdf