Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Przegląd wydarzeń z 2012 roku dotyczących praw osób LGBTI – zarówno wydarzeń o charakterze dyskryminacyjnym czy stanowiących pogwałcenie prawa jak i  zmiany w systemach prawnych poszczególnych państw czy UE. Oprócz raportu dostępne są również karty oceny poszczególnych krajów oraz przystępne wizualizacje danych w formie tabeli i mapy.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji mowy nienawiści. W publikacji pojawiają się za to opinie i wyrażenia motywowane nienawiścią (statements and expressions motivated by hatred).

Charakterystyka osób używających mowy nienawiści: Zdaniem autorów raportu obraźliwy i znieważający język jest w Europie używany powszechnie na wszystkich szczeblach władzy – poczynając od głów państw aż do urzędników samorządowych. Wśród grup używających języka nienawiści (hateful language) i nawołujących do nienawiści przeciwko osobom LGBTI są m.in.: przywódcy religijni, reprezentanci konserwatywnych partii i organizacji, reprezentanci tradycyjnych wartości i organizacji wspierających tradycyjną rodzinę (representatives of traditional values and traditional family organisations) reprezentanci skrajnej prawicy, radykalnych i nacjonalistycznych organizacji.

Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: „Skala dotkliwości tego języka rozciąga się  od dowcipów, niewłaściwych komentarzy do otwartych wezwań  do przemocy i zabójstw osób LGBTI, na przykład sugestii by bić homoseksualistów pałkami; porównań homoseksualizmu do nieuleczalnej choroby, nekrofilii i pedofilii; sugestii, że osoby LGBTI stanowią zagrożenie dla społeczeństwa, jego moralności i bezpieczeństwa, oraz otwartych wezwań  do karania  „pedałów” śmiercią.”

Przyczyny używania mowy nienawiści: Zdaniem autorów publikacji tego rodzaju język jest powszechnie usprawiedliwiany prawem do wolności słowa i wolności religijnej, co sprawia że język homofobiczny i transfobiczny pozostaje akceptowalny.

Dane dotyczące Polski: Karta oceny Polski przedstawia różne aspekty sytuacji osób LGBTI. Dane zawarte zostały nadesłane przez współpracujące z ILGA-Europe polskie organizacje zajmujące się prawami osób LGBT.