Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

CBOS od lat prowadzi badania opinii i postaw Polaków wobec różnych mniejszości:

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Raporty dostarczają wiedzy o tym, jaki procent Polaków uważa np.:  że „homoseksualizm nie jest rzeczą normalną i nie wolno go tolerować” a jaki że „homoseksualizm jest wprawdzie odstępstwem od normy, lecz należy go tolerować”; jaki procent społeczeństwa uważa, że „byłoby dobrze, gdyby istniały miejsca rozrywki i wypoczynku do których Romowie nie mają wstępu”; jaki odsetek badanych zgadza się z opinią, że „możliwe jest aby ktoś miał dwie ojczyzny, czuł się związany z dwom krajami” czy ”dobrze jest, kiedy w jednym państwie mieszkają luzie jednej narodowości”.

Autor:
Centrum Badania Opinii Społecznej
Źródło:
CBOS