Monitoring Dyskryminacji Osób LGBT w Polsce

Na monitoring składają sie m. in. kompleksowe działania – począwszy od codziennego śledzenia doniesień medialnych (prasowych, telewizyjnych itd.), aż do obserwowania prac legislacyjnych rządu oraz parlamentu a także organów samorządowych. Monitoringowi towarzyszą działania lobbingowe (działania na rzecz zmiany prawa oraz praktyki organów państwowych tak, aby w pełnym stopniu realizowana była konstytucyjna zasada równego traktowania w życiu publicznym, ekonomicznymi społecznym) oraz litygacja i pomoc prawna udzielana przez prawników zatrudnionych w projekcie ofiarom dyskryminacji i przemocy z powodu orientacji seksualnej i tożsamości płciowej.

Autor:
Kampania Przeciw Homofobii
Źródło:
http://monitoring.kph.org.pl/