Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Raport na podstawie ankiety , w której zebrano  opinie przedstawicieli europejskiej społeczności żydowskiej dotyczące postrzegania przez nich przestępstw z nienawiści, dyskryminacji i antysemityzmu, w jego różnych przejawach (w tym jako mowy nienawiści).

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji mowy nienawiści, traktowana jest ona jako jeden z przejawów antysemityzmu. W raporcie często używanym pojęciem są za to przestępstwa z nienawiści. Warto zauważyć natomiast, że w przeprowadzonym sondażu pytano o takie przejawy antysemityzmu jak np.: obraźliwe uwagi i groźby, obraźliwe uwagi publikowane w Internecie, e-maile lub wiadomości tekstowe zawierające obraźliwe treści lub groźby, telefony z pogróżkami, nękające telefony.