Zanany problem, nowe podejście: skrajna prawica w Europie

Szwedzkie Ministerstwo Sprawiedliwości i Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) współpracują przy realizacji paneuropejskiego projektu, którego celem jest zdiagnozowanie skutecznych metod zapobiegania i przeciwdziałania prawicowemu ekstremizmowi w 10 krajach (Szwecja, Wielka Brytania, Holandia, Norwegia, Finlandia, Dania, Niemcy, Polska, Węgry, Słowacja). Autorzy publikacji zbadali środki podjęte zarówno na poziomie administracyjnym (rządowym), jak również przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, zbierając najlepsze praktyki.

Dane dotyczące Polski: Polska jest jednym z 10 badanych krajów, a sam raport zawiera dużo informacji o prawicowym ekstremizmie jak i metodach zapobiegania temu zjawisku.