Mowa nienawiści na Litwie. FAQ

Autorka definiuje mowę nienawiści jako „(…) publiczne rozpowszechnianie (ustnie, pisemnie) informacji (idei, opinii, umyślnie mylnie interpretowanych faktów) wyrażających pogardę, wzywających do nienawiści, dyskryminacji, nadużyć, przemocy ficzycznej przeciwko grupie lub członkowi tej grupy ze wzgledu na jago/jej płeć, oreintację seksualną, rasę, pochodzenie etniczne (ethnicity), język, pochodzenie (descent), status społeczny, religię, wierzenia.”

Publikacja zawiera również: Krótki rozdział zatytułowany „Czy słowa mogą być groźne?”. Związki pomiędzy mowa nienawiści a aktami przemocy autorka tłumaczy w oparciu o skalę uprzedzeń i dyskryminacji G.W. Allporta.

Wydawca:
Human Rights Monitoring Institute
Źródło:
http://www.hrmi.lt/en/new/896/