Nowa twarz cyfrowego populizmu

Raport z badania, którego podstawą była internetowa ankieta wśród zwolenników prawicowych partii mających swoje strony na Facebooku. Badanie objęło ponad 12 tys. osób. Ciekawe ze względu na perspektywę badania – oddanie głosu zwolennikom populistycznych, prawicowych partii. Autorzy badania jako swój cel określili lepsze zrozumienie motywacji, obaw i postaw osób, które wspierają partie populistyczne w Internecie (online supporters) oraz zrozumienie związków pomiędzy wspieraniem takich ruchów w Internecie i w życiu społecznym.

Najważniejsze wyniki badani przedstawione w raporcie to m.in.:

  • Badanych charakteryzuje pozytywna identyfikacja z wartościami wspieranych przez nich ruchów,  także chęć ochrony tożsamości narodowej i kulturowej.
  • Młodsi badani częściej wymieniają imigrację jako powód swojego zainteresowania populistycznymi ruchami.
  • Badanych cechuje niski poziom zaufania do krajowych i europejskich instytucji politycznych, systemu sprawiedliwości, policji i wojska  w porównaniu ze średnimi dla ich krajów.
  • O badanych można powiedzieć że są zawiedzeni demokracją: uważają, że głosowanie ma znaczenie i wyrzekają się przemocy, ale jednocześnie nie uważają, żeby tradycyjne środki polityczne mogły skutecznie odpowiedzieć na ich potrzeby.
  • Przejawiają średni poziom osobistego optymizmu , ale bardzo niski poziom optymizmu jeśli chodzi o przyszłość ich kraju.
  • Są bardzo krytyczni wobec Unii Europejskiej, obwiniaj ją za utratę kontroli nad granicami i sprzyjanie erozji tożsamości kulturowej.

Charakterystyka badanych – zwolenników populistycznych partii i ruchów: Większość badanych to młodzi mężczyźni: 63% badanych nie skończyło 30 lat, 75% to mężczyźni.  Poziom bezrobocia jest wśród zwolenników europejskich partii populistycznych odrobinę wyższy niż w całym społeczeństwie. Są oni również bardziej niż przeciętny obywatel skłonni głosować i brać udział w demonstracjach. Cechuje ich niski poziom zaufania do instytucji publicznych i systemu sądownictwa.