Rasizm, dyskryminacja, nietolerancja i ekstremizm: wnioski z doświadczeń Grecji i Węgier

 Autorzy publikacji przyglądają się zjawiskom dyskryminacji i nietolerancji w dwóch krajach UE: w Grecji i na Węgrzech. Opisuje wydarzenia, które można zakwalifikować jako przestępstwa z nienawiści (w tym mowę nienawiści), prowadzone przez krajowe sądy sprawy, regulacje prawne dotyczące mowy nienawiści.

Zawarta w raporcie analiza pokazuje, że sytuacja w tych dwóch krajach przedstawia pewne podobieństwa. M.in.: rządzący minimalizują znaczenie zjawisk nietolerancji i dyskryminacji oraz ich społecznych skutków. W obu krajach na opinię publiczną silnie oddziałują skrajnie prawicowe ruchy i ich retoryka. Raport mówi również o różnicach dzielących oba kraje: dotyczących sposobów formalnej ochrony prawnej przyznawanej ofiarom dyskryminacji i przestępstw z nienawiści, czy w działaniach podejmowanych na rzecz migrantów i mniejszości w społeczeństwie.

Analiza przedstawiona w raporcie opiera się głównie na danych uzyskanych podczas kontaktów przedstawicieli FRA z przedstawicielami rządu, prokuratorami, organami ścigania, członkami parlamentu , organizacjami pozarządowymi.

Wydawca:
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Źródło:
http://fra.europa.eu/sites/default/files/fra-2013-thematic-situation-report-3_en_1.pdf