Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Raport poświęcony zależnościom pomiędzy wolnością wypowiedzi i wolnością religijną, kwestiom prawnych regulacji i sądownego ścigania: bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych. Przejrzysty raport, jasno tłumaczący trudne zagadnienia.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści” jest w publikacji używana wymiennie z „nawoływaniem do nienawiści”, ze względu na temat publikacji dotyczy aktów nienawiści stosowanych wobec osób czy grup ze względu na wyznawaną przez nich religię. W opinii Komisji Weneckiej nawoływanie do nienawiści (w tym nawoływanie do nienawiści ze względów na przynależność lub obojętność religijną) powinno podlegać  sankcjom prawnym. Mowa nienawiści uzasadnia wprowadzenie sankcji prawnych, a powszechne ich istnienie w Europie ma bardzo silną wartość symboliczną. Sankcje prawne są jednak niewłaściwym środkiem w odniesieniu do obrazy uczuć religijnych, a jeszcze mniej właściwym w odniesieniu do zjawiska bluźnierstwa. Komisja podkreśla również, że to nie rozstrzygnięcia sądowe powinny kształtować równowagę pomiędzy wolnością religijną i wolnością wypowiedzi, ta równowagę należy osiągnąć przede wszystkim wynikiem racjonalnej dyskusji, która odbywać powinna się w społeczeństwie.

Publikacja zawiera również:

  • Teksty wystąpień uczestników konferencji Art and Sacred Beliefs:  from Collision to Co-Existence, która miała miejsce w Atenach w 2008 roku.
  • Przegląd prawa dotyczącego bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych w 47 krajach Europy, w tym w Polsce.
  • Analizę praw krajowych dotyczących bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych w 12 krajach europejskich, w tym w Polsce (na podstawie odpowiedzi na specjalnie przygotowaną ankietę).