Recykling nienawiści: Współczesny rasizm w Europie

Zbiór artykułów ekspertów,  przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych poświęconych nowym formom rasizmu i ksenofobii w Europie, którego jednym z przejawów jest mowa nienawiści.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Mowa nienawiści nie jest w publikacji definiowana, pojawia się natomiast w różnych kontekstach: w artykułach dotyczącym praktyki sądowniczej w poszczególnych krajach, możliwości karania osób posługujących się mową nienawiści; w artykule opisującym możliwe środki przeciwdziałania mowie nienawiści czy w opisie związków mowy nienawiści ze wzrostem popularności prawicowych ruchów politycznych, antyimigranckiej retoryki np. w Holandii.