Zapobieganie przestępstwom z nienawiści: podręcznik dla organizacji pozarządowych z regioniu OBWE

W publikacji ważny jest punkt widzenia organizacji pozarządowych: autorzy próbują zdefiniować obszary, w których mogą one działać przeciwko mowie nienawiści, zdefiniować ewentualne strategie działania.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Formy wyrazu motywowane wrogim nastawieniem, demonstrujące wrogość lub zachęcające do wrogości w stosunku do grupy – lub do pojedynczej osoby ze względu na jej przynależność do tej grupy – są potocznie nazywane „mową nienawiści”. Ponieważ mowa nienawiści może zachęcać lub towarzyszyć przestępstwom z nienawiści te dwa pojęcia są ze sobą połączone”.  Ta definicja zwraca uwagę, że mowa nienawiści skierowana do pojedynczej osoby odnosi się w gruncie rzeczy do takiej jej (osoby) cechy, którą dzieli ona z innymi członkami grupy. W publikacji podkreślone zostają różnice w definiowania i traktowaniu mowy nienawiści przez różne systemy prawne.

Charakterystyka osób używających mowy nienawiści: Autorzy publikacji zwracają uwagę na występowanie mowy nienawiści w sporcie, przede wszystkim wśród kibiców piłki nożnej.

Publikacja zawiera również:

  • Listę publikacji  dotyczących przeciwdziałania mowie nienawiści (m.in. podręczniki, poradniki dla nauczycieli i rodziców).
Wydawca:
Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, ODIHR
Źródło:
http://www.osce.org/odihr/39821?download=true