Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Raport dotyczący sytuacji osób LGBT stworzony na podstawie badania, które objęło ponad 90 tys. osób LGBT w krajach UE. Oprócz raportu, na stronie FRA dostępna jest również baza danych zebranych w badaniu, z której można generować przystępne infografiki i wykresy.

Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W raporcie mowa jest o „wyrazach nienawiści i niechęci” (expressions of hatred and avversion).

Charakterystyka osób używających mowy nienawiści: W sondażu pytano m.in. o używanie takiego języka przez polityków, osoby sprawujące władzę.

Dane dotyczące Polski: Baza danych pozwala wygenerować dane dla Polski dotyczące wszystkich zagadnień ujętych w sondażu, a więc wszystkich aspektów sytuacji mniejszości seksualnych w Polsce (w przypadku gdy próba osób odpowiadających na pytanie jest zbyt mała pojawia się informacja na ten temat).

Wydawca:
Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej (FRA)
Źródło:
http://fra.europa.eu/DVS/DVT/lgbt.php