21/01/2019

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Materiały zamieszczone na tej stronie zostały opracowane w latach 2014-2016 w ramach prowadzonego przez Fundację Batorego programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Wszystkie treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Zamknij
25/11/2016

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

W ostatnich latach coraz więcej młodych osób LGB uczących się w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych decyduje się na coming out, czyli ujawnienie swojej orientacji seksualnej otocze niu. Dzieje się tak, ponieważ zarówno system edukacji, wiele szkół jak i młodzież są dziś znacznie bardziej otwarte na różnorodność niż jeszcze kilkanaście…

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

Zamknij
15/11/2016

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Publikacja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą – do grona pedagogicznego, psychologów, pedagogów, edukatorów i edukatorem, którzy poszukują inspiracji do prowadzenia działań edukacyjnych o tematyce równościowej i antydyskryminacyjnej. Do osób, które wierzą, że młodzież jest gotowa do poruszania tematów powszechnie uznawanych za tematy tabu, a otwartą i szczerą rozmową możemy…

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Zamknij
14/11/2016

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Dziś powszechnie używa się wyrazu ‘hejt’ na określenie nienawiści w sieci (i poza nią). Słowo to jednak ma bardzo szerokie znaczenie. Używane jest bowiem coraz częściej w celu określenia każdej sytuacji przemocy słownej, czy wyrażonej poprzez obraz lub film wideo. Nie każda taka sytuacja będzie jednak mową nienawiści. Kurs pomoże…

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem scenariuszy zawartch w dwóch publikacjach Żydowskiego Stowarzyszenia Czulentz serii „Antysemityzm nie jest poglądem”. Zeszyt ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na kreatywność dzieci. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego…

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

Zamknij
25/10/2016

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zbiór materiałów powstał w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” w odpowiedzi na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Publikacja opisuje szereg różnorodnych działań, które pozwolą między innymi uwrażliwić na problematykę mowy nienawiści oraz prowadzić do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom…

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zamknij
28/09/2016

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Publikacja skierowana do nauczycieli oraz pedagogów szkolnych, jak również osób pracujących z młodzieżą w instytucjach pozaszkolnych, które poszukują materiałów pomocnych w prowadzeniu zajęć edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu. Całość składa się z części zatytułowanej „Internet w życiu młodych ludzi”, zawierającej informacje przeznaczone dla osób prowadzących zajęcia, których celem jest przybliżenie roli…

Materiały do prowadzenia zajęć z zakresu bezpiecznego, świadomego i odpowiedzialnego korzystania z internetu

Zamknij
17/09/2016

Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Celem warsztatu jest zachęcenie uczniów do przyjęcia postawy otwartości i tolerancji, a także podniesienie świadomości o przyczynach i konsekwencjach mowy nienawiści. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenia.

Mowa nienawiści – scenariusz warsztatu dla młodzieży

Zamknij
14/09/2016

Akcja „Przytul hejtera”

Akcja „Przytul hejtera” ma na celu propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci , ale bez agresji i eskalowania przemocy. Jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje a partnerem Facebook. Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Akcja „Przytul hejtera”

Zamknij
13/09/2016

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejterstwa w internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstaje na bazie praktycznego doświadczenia tego zjawiska. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie.

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Zamknij
12/09/2016

Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Scenariusz lekcji dla klas IV-VI, z którego skorzystać mogą m.in. nauczyciele, pedagodzy, studenci pedagogiki lub psychologii lub inne osoby mające kompetencje w pracy z młodzieżą. Praca ze scenariuszem ma na celu uwrażliwienie młodych ludzi na problem obrażania w internecie, zapoznanie się z pojęciami hejt i mowa nienawiści oraz zaprezentowanie metod radzenia sobie z internetowym…

Internet bez hejtu. Scenariusz dla klas IV-VI szkół podstawowych

Zamknij
05/09/2016

„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Joanna Grabarczyk – koordynatorka projektu HejtStop, Stowarzyszenie Projekt: Polska prezentuje definicję hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są doświadczenia projektu oraz kwestie prawne dotyczące hejtu i mowy nienawiści. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17…

„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Zamknij
03/08/2016

Kiedy obrażanie jest przestępstwem? – seminarium edukacyjne

Podkom. Konrad Kordalewski z Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie prezentuje kwestię hejtu i mowy nienawiści w kontekście polskiego prawa. Przedstawiane są konkretne przepisy, jakie mogą być naruszane przez osoby obrażające w sieci. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w…

Kiedy obrażanie jest przestępstwem? – seminarium edukacyjne

Zamknij
20/07/2016

Gdzie i jak zgłaszać mowę nienawiści? – seminarium edukacyjne

Martyna Różycka – Dyżurnet.pl, NASK prezentuje metody zgłaszania hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są sposoby zgłaszania na popularnych serwisach takich jak Facebook czy Youtube. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17 listopada 2015. Seminarium…

Gdzie i jak zgłaszać mowę nienawiści? – seminarium edukacyjne

Zamknij
17/06/2016

Jak angażować młodzież przeciwko mowie nienawiści? Doświadczenia FDN – seminarium edukacyjne

Maciej Kępka z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej: Fundacji Dzieci Niczyje) prezentuje, w jaki sposób można zaangażować młodzież przeciwko mowie nienawiści zarówno na poziomie kampanii społecznej, jak i działań na mniejszą skalę np. konkursów lub scenariuszy zajęć. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i…

Jak angażować młodzież przeciwko mowie nienawiści? Doświadczenia FDN – seminarium edukacyjne

Zamknij
28/04/2016

Działania w społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy

Interesujesz się tym, co się dzieje w Twojej miejscowości? Jesteś świadomy/a obecności mowy nienawiści w swojej społeczności lokalnej i chciałbyś/abyś się dowiedzieć, gdzie leży problem i jak można próbować go rozwiązać? Realizując ten kurs dowiesz się jak, krok po kroku, przeprowadzić diagnozę społeczności lokalnej, poznać potrzeby i problemy Twojej miejscowości, znaleźć dobry pomysł na działanie. Kurs został stworzony…

Działania w społeczności lokalnej. Kurs e-learningowy

Zamknij
28/04/2016

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Czy uważasz, że prawa człowieka powinny być tak samo chronione w ,,wirtualu’’ i ,,realu’’? Dobrze wiesz, że bardzo często w praktyce tak nie jest, bo w sieci ,,hejtowanie’’ jest wszechobecne… Zresztą, w przestrzeni publicznej też nie jest dużo lepiej… Coś trzeba z tym zrobić… Ale jak pogodzić wolność słowa z realną ochroną tych, którzy są obiektami ,,hejtu’’ z powodu cech, których zmienić nie…

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Scenariusz 5 – RUSZ SIĘ! czyli gra planszowa o prawidłowej komunikacji. Cele: Po zajęciach uczestnicy: – utrwalą umiejętności posługiwania się komunikatem ja; – udoskonalą swoje umiejętności w zakresie posługiwania się komunikatami bez barier komunikacyjnych; – udoskonalą swoje umiejętności właściwego porozumiewania się w grupie zadaniowej. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 5

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Scenariusz 4 – Haters gonna hate? czyli jak sobie radzić z hejtem. Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli wskazać, jakie skutki wiążą się ze stosowaniem hejtu; – poznają metosy radzenia sobie z agresywnym komunikatem w postaci hejtu; – będą umieli dobrać najlepszy sposób radzenia sobie z hejtem w konkretnej…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 4

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Scenariusz 3 – HOMO HOMINI LUPUS? czyli o hejterach i hejtowaniu Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli zdefiniować pojęcie „mowa nienawiści” i „hejt”; – będą potrafili wskazać różnice między hejtem a własną opinią; – zempatyzują się z osobami, które padły ofiarą hejtera; – poznają podstawy stosowania informacji zwrotnej. Projekt…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 3

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Scenariusz 2 – CZY JUŻ JESTEM ZA GRANICĄ? czyli granice w komunikacji i bariery komunikacyjne Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą umieli wskazać rolę granic w relacjach międzyludzkich; – będą potrafili wskazać najpopularniejsze bariery komunikacyjne; – rozwiną swoje umiejętności komunikacyjne w zakresie prawidłowego formułowania komunikatów bez barier komunikacyjnych. Projekt zrealizowany…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 2

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Scenariusz 1 – GADAĆ KAŻDY MOŻE? czyli komunikacja a mowa nienawiści Cele: Po zajęciach uczestnicy: – będą potrafili wskazać części składowe procesu komunikacji; – będą wiedzieli, czym jest mowa nienawiści; – będą potrafili wskazać zachowania, które naruszają ich godność osobistą. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna. Scenariusz 1

Zamknij
29/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Młodzi ludzie niejednokrotnie borykają się z trudnościami, wynikającymi z nieprawidłowej komunikacji: domowe kłótnie, nieprzyjemne uwagi kolegów z klasy czy obraźliwe komentarze na facebook`u to tylko niektóre z nich. Większość gimnazjalistów nie jest świadoma faktu, że nie tylko to, co mówią, lecz także to, jak mówią, ma wpływ na ich rozmówców….

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: komunikacja interpersonalna (wstęp)

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 5

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś tylko z jego wąskiego wycinka. Scenariusze do powyższego modułu…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 5

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 4

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś tylko z jego wąskiego wycinka. Scenariusze do powyższego modułu…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 4

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 3

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 3

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 1

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność. Scenariusz 1

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność (wstęp)

Młodym ludziom asertywność często myli się z agresywnością. Chcąc bronić swoich praw nie zważają na to, co czują i myślą inni. Część młodzieży wycofuje się z takiego układu reagując biernością i uległością. Młodzież także tutaj uczy się stawiania granic, wyważonych reakcji i korzystania z szerokiego spektrum możliwych zachowań, nie zaś…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści. Moduł: asertywność (wstęp)

Zamknij
19/03/2016

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Program podzielony jest na trzy łączące się ze sobą tematycznie moduły: komunikację, asertywność i cyberprzemoc. Program skierowany jest głównie na uczenie umiejętności, które pomogą młodzieży radzić sobie z mową nienawiści – bardziej dojrzale funkcjonować w świecie, zwłaszcza tym, który jest bliski współczesnym nastolatkom: internetowym świecie maili, portali społecznościowych i komentarzy…

Hateover – Szkoła wolna od mowy nienawiści (opis programu)

Zamknij
12/03/2016

Jeden krok – GIF

GIF stworzony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

11/03/2016

Jesteś tym, czym nazywasz innych – GIF

GIF zrobiony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Jesteś tym, czym nazywasz innych – GIF

Zamknij
10/03/2016

Tak dla tolerancji – GIF

GIF zrobiony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Tak dla tolerancji – GIF

Zamknij
03/03/2016

Zareaguj! Możesz zyskać nie tylko wdzięczność! – spot

Spot przeciwko mowie nienawiści stworzony przez młodzież podczas Laboratorium Innowacji dla Zmian Społecznych – działania Dolnośląskiej Kampanii przeciwko Mowie Nienawiści, projektu realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Zareaguj! Możesz zyskać nie tylko wdzięczność! – spot

Zamknij
28/02/2016

Historie nienawiści – publikacja

Publikacja opisuje zjawisko mowy nienawiści w sieci z punktu widzenia osób, które jej doświadczyły i stara się podpowiedzieć, jak wykorzystać przedstawione historie w przeciwdziałaniu i zapobieganiu mowie nienawiści w sieci, głównie poprzez działania edukacyjne w szkole czy organizacji. Materiał do tej publikacji został zebrany przez młodych ludzi zaangażowanych w działania…

Historie nienawiści – publikacja

Zamknij
16/02/2016

Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zajęcia adresowane są dla dzieci w wieku 7 -14 lat, liczebność grupy 20 osób. Zajęcia mają na celu uczulić dzieci na zjawisko mowy nienawiści w Internecie, realnym życiu i zachęcić ich do reagowania na przejawy nietolerancji. Projekt zrealizowany w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z Funduszy EOG.

Mowa nienawiści w realnym świecie i Internecie – scenariusz zajęć

Zamknij
30/01/2016

Duży pies nie szczeka – publikacja

Publikacja adresowana jest głównie do nauczycieli, pedagogów, animatorów kultury, którzy pracują z młodzieżą i poszukują nowych, inspirujących metod, by uczyć tolerancji, otwartości, szacunku. Wydawnictwo składa się z trzech części: w pierwszej, autorstwa Michała Sufina – jednego z inicjatorów coraz popularniejszego w Polsce ruchu impro, zaprezentowano przekrojową historię teatru improwizowanego na…

Duży pies nie szczeka – publikacja

Zamknij
15/01/2016

HAMULEC UPRZEDZEŃ – spot

Spot pt.: „Hamulec uprzedzeń” powstał w ramach projektu „Palące Słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie” Raciborskiego Stowarzyszenie Kulturalne ASK. Projekt współfinansowany jest z Funduszy EOG w ramach programu Obywatele dla Demokracji.

HAMULEC UPRZEDZEŃ – spot

Zamknij
03/01/2016

ASK prezentuje: HEJTEROWO

Film „Hejterowo” został wykonany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w ramach kampanii społecznej HAMULEC UPRZEDZEŃ, realizowanej w projekcie „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

ASK prezentuje: HEJTEROWO

Zamknij
27/10/2015

Komiks i inne materiały z projektu „Zgierz Otwarty”

„W ramach projektu przeprowadzimy szeroką kampanię antydyskryminacyjną i edukacyjną na terenie Zgierza. Adresatami większości działań będzie społeczność lokalna oraz dzieci i młodzież, szczególnie dzieci ze szkół gdzie uczęszczają uchodźcy (800 osób), co daje łącznie około 15000 osób. Zamalujemy twórczo rasistowskie napisy, przeprowadzimy kampanię informacyjną na ulicach, debatę przedwyborczą oraz antyfaszystowski…

Komiks i inne materiały z projektu „Zgierz Otwarty”

Zamknij
27/09/2015

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Na czym polega mowa nienawiści, jakie są jej źródła i do jakich konsekwencji może doprowadzić? Co oznaczają poszczególne symbole pojawiające się na murach i budynkach? Kto odpowiada za ich usuwanie i jakie kroki powinien podjąć mieszkaniec, który chce doprowadzić do ich zamalowania? Gdzie znaleźć podmioty i organizacje wspierające w walce…

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Zamknij
27/04/2015

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Niniejszy podręcznik powstał jako wsparcie dla kampanii młodych na rzecz praw człowieka w Internecie – „Bez nienawiści” – prowadzonej przez Rade Europy. Publikacja będzie przydatna dla edukatorów zajmujących się problemem mowy nienawiści zarówno w ramach formalnego systemu edukacji, jak i poza nim. „Zakładki” składają się z pięciu rozdziałów: 1. O…

Zakładki. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukacje o prawach człowieka

Zamknij
14/01/2015

Dodaj znajomego – spot kampanii edukacyjnej

„W ramach kampanii społecznej “Dodaj znajomego” Disney kieruje swój przekaz zarówno do hejterów, jak i hejtowanych. W spocie telewizyjnym emitowanym na kanałach Disneya opowiada historię dwojga sympatycznych nastolatków, którzy biorą udział w zaaranżowanym castingu. Nie wiedzą o tym, że scenariusze, które mają przeczytać powstały na bazie ich internetowej dyskusji…” Więcej…

Dodaj znajomego – spot kampanii edukacyjnej

Zamknij
15/12/2014

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

„Czy uważasz, że prawa człowieka powinny być tak samo chronione w ,,wirtualu’’ i ,,realu’’? Dobrze wiesz, że bardzo często w praktyce tak nie jest, bo w sieci ,,hejtowanie’’ jest wszechobecne… Zresztą, w przestrzeni publicznej też nie jest dużo lepiej… Coś trzeba z tym zrobić… Ale jak pogodzić wolność słowa z realną…

Zastopuj hejt. Kurs e-learningowy

Zamknij
14/10/2014

Film promujący projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie”

Projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie” to: portal dziennikarstwa obywatelskiego cykl szkoleń dla młodych dziennikarzy spotkania w szkołach panele eksperckie lokalnych mediów, poświęcone zjawisku hate speech warsztaty dla młodzieży nt. mowy nienawiści kampania społeczna publikacje i konferencje

Film promujący projekt „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w internecie”

Zamknij
09/10/2014

Etyka medialna – scenariusze lekcji

Scenariusze lekcji dla uczniów szkół podstawowych 4-6, które są jest częścią tematu Etyka i wartości. Z tematem przeciwdziałania mowie nienawiści wiążą się następujące scenariusze zajęć: Być fair w Internecie Jak etycznie publikować w sieci? Czym są wolność słowa i cenzura? Bądźmy życzliwi w sieci! Serwis Edukacja Medialna zawiera scenariusze, ćwiczenia…

Etyka medialna – scenariusze lekcji

Zamknij
09/08/2014

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Na stronie mozna znaleźć materiały dydaktyczne dla nauczycieli – scenariusze zajęć z zastosowaniem metody pracy z filmem. Po lekcji uczeń powinien: definiować pojęcie mowa nienawiści, analizować wypowiedzi pod kątem kultury języka i zabarwienia emocjonalnego, wypowiadać się na różne tematy w duchu tolerancji i poszanowania godności innych osób, aktywnie uczestniczyć w multikulturowym społeczeństwie, w oparciu o normy…

Mowa nienawiści – scenariusz lekcji wychowawczej

Zamknij
20/05/2014

Świadectwa ofiar przestępstw z nienawiści

Wywiady przeprowadzone z ofiarami przestępstw z nienawiści.

Świadectwa ofiar przestępstw z nienawiści

Zamknij
16/04/2014

Polscy celebryci czytają hejty

„Hejterzy prześcigają się w coraz to bardziej „wyrafinowanych” inwektywach pod adresem gwiazd. W studiu Dzień Dobry TVN gośćmi byli: medioznawca prof. Wiesław Godzic oraz Michał Piróg. Rozmawiali o tym, jak gwiazdy mierzą się z obraźliwymi opiniami na swój temat.”

Polscy celebryci czytają hejty

Zamknij
09/04/2014

No Hate Ninja Project – Historia o kotach, jednorożcach i mowie nienawiści

No Hate Ninjas to aktywiści portugalskiej sieci organizacji młodzieżowych, których celem jest przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci w ramach kampanii Rady Europy „No Hate Speech Movement”. Więcej o projekcie na stronie: http://nohateninja.tumblr.com/

No Hate Ninja Project – Historia o kotach, jednorożcach i mowie nienawiści

Zamknij
09/04/2014

No Hate Speech Movement – oficjalny spot kampanii

Oficjalny film promocyjny “No Hate Speech Movement” – kampanii Rady Europy przeciwko mowie nienawiści online. Więcej informacji na stronie:  nohatespeechmovement.org

No Hate Speech Movement – oficjalny spot kampanii

Zamknij
09/04/2014

Celebryci czytają nienawistne tweety

Amerykańscy celebryci czytają nienawistne wpisy na Twetterze na swój temat. Film ma uświadomić, że tego rodzaju wypowiedzi ranią i skłonić do pomyślenia dwa razy, zanim napiszemy coś podobnego w sieci.

Celebryci czytają nienawistne tweety

Zamknij
09/04/2014

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Podręcznik ma na celu „przekonać odbiorców, że w pracy policji ogromnie ważna jest postawa tolerancji oparta na takich wartościach, jak: otwartość, empatia, poszanowanie godności drugiego człowieka. (…) Współczesne środowisko policyjne musi być dobrze przygotowane do profesjonalnej reakcji na wszelkie zło, jakie powoduje dyskryminacja, a także pamiętać o obowiązku  równego i…

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Zamknij
09/04/2014

Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Poradnik został opracowany podczas realizacji projektu „Policja bez dyskryminacji” I zawiera propozycję programu szkolenia, wykłady zorganizowane w modułach, ćwiczenia interaktywne, badania sytuacyjne i inne przydatne zasoby. Każdy moduł zajmuje się problemami na poziomie europejskim i krajowym (bułgarskim). Tekst wymaga dostosowania do odpowiednich przepisów prawa polskiego

Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Zamknij
09/04/2014

Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Poradnik został przygotowany z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach policji. Materiały szkoleniowe zawierają informacje dotyczące zjawiska dyskryminacji ze względu na m. in. kolor skóry, religię, płeć czy orientację seksualną. Ważnym elementem jest omówienie sposobów identyfikowania aktów dyskryminacji oraz im przeciwdziałania.

Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Zamknij
09/04/2014

Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

„Praktyczną część publikacji stanowią wypracowane podczas seminarium modelowe rozwiązania dotyczące poradnictwa obywatelskiego dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej, wraz z wyszczególnieniem kryteriów i procedur niezbędnych w działalności doradczej oraz model sprawozdawczości, na podstawie którego organizacje będą mogły gromadzić dane statystyczne i przesyłać je do jednej instytucji, która podejmie się…

Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

Zamknij
09/04/2014

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Podręcznik został zaprojektowany w celu wsparcia młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement. Instrukcja jest przeznaczona do pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 18, jednakże działania mogą być przystosowane do innych przedziałów wiekowych i innych profili uczestników. Publikacja składa się z kilku części: informacji o kampanii (r….

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Zamknij
09/04/2014

Trudne pytania

Projekt obejmował publikację dotyczącą polsko-żydowskich relacji opisanych właśnie w formie pytań i odpowiedzi. Na ważne, często trudne pytania, m.in.: dlaczego na murach polskich miast jest tak wiele antysemickich napisów i symboli? Jak to możliwe że Polacy zgodzili się na budowę gett i obozów koncentracyjnych w swoim sąsiedztwie? – odpowiadają osoby…

Trudne pytania

Zamknij
09/04/2014

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Publikacja stanowi podsumowanie rocznego projektu edukacyjnego projekt edukacyjny „Społeczeństwo przeciw nienawiści – kontynuacja”. „Pierwsza część warsztatów skupia się na integracji grupy, pokazaniu różnic między jednostkami oraz zwróceniu uwagi na to, że społeczeństwo, naród czy każda inna zbiorowość ludzi nie jest całościowym tworem, tylko zbiorem pojedynczych elementów różniących się między sobą….

Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Zamknij
09/04/2014

Poradnik dla trenera i nauczycieli: Jak uczyć tolerancji?

Publikacja zawiera scenariusze zajęć antydyskryminacyjnych dla dzieci młodzieży w różnym wieku, które umożliwiają uczniom zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi problematyki uprzedzeń i nietolerancji. Scenariusze odwołują się do emocji i osobistych doświadczeń uczniów i zachęcają do wspólnej dyskusji na temat dyskryminacji i wykluczenia społecznego. Celem proponowanych zajęć jest kształtowanie wśród…

Poradnik dla trenera i nauczycieli: Jak uczyć tolerancji?

Zamknij
09/04/2014

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Podręcznik ten może być wykorzystywany do prowadzenia dyskusji i warsztatów w oparciu o film pt. „Niebieskoocy”. „Celem proponowanych warsztatów i innych form pracy z filmem jest: uwrażliwienie uczestniczek i uczestników na kwestie różnorodności, upowszechnienie wiedzy na temat uprzedzeń i dyskryminacji ze względu na płeć, orientację seksualną, pochodzenie etniczne, wiek, sprawność i z innych…

Niebieskoocy. Podręcznik do prowadzenia zajęć w organizacjach

Zamknij
09/04/2014

Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Podręcznik składa się z dwóch części: „Części I – Dobrych praktyk organizacji” oraz „Części II – Dobrych praktyk w działaniu”. W „Części II” przedstawiono autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania…

Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Zamknij