Warsztaty antydyskryminacyjne dla uczniów gimnazjów i szkół średnich

Publikacja stanowi podsumowanie rocznego projektu edukacyjnego projekt edukacyjny „Społeczeństwo przeciw nienawiści – kontynuacja”. „Pierwsza część warsztatów skupia się na integracji grupy, pokazaniu różnic między jednostkami oraz zwróceniu uwagi na to, że społeczeństwo, naród czy każda inna zbiorowość ludzi nie jest całościowym tworem, tylko zbiorem pojedynczych elementów różniących się między sobą. (…) Część edukacyjna koncentruje się na wytłumaczeniu, przyswojeniu i zrozumieniu podstawowych pojęć określających rodzaje dyskryminacji, z którymi uczniowie mogą spotkać się w codziennym życiu. Prócz poznania definicji, wypracowują sposoby na przeciwdziałanie ich przejawom, prowadzą dyskusje, pracują na własnych doświadczeniach oraz biorą udział w ćwiczeniach wyobrażeniowych – analiza doświadczenia.” (ze „Wstępu”)

Autor:
Anna Mikucka (oprac.)
Wydawca:
Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita
Źródło:
http://www.otwarta.org/wp-content/uploads/2013/08/6-Raport13-Warsztaty-antydyskryminacyjne-INTER.pdf