Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Poradnik został przygotowany z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach policji. Materiały szkoleniowe zawierają informacje dotyczące zjawiska dyskryminacji ze względu na m. in. kolor skóry, religię, płeć czy orientację seksualną. Ważnym elementem jest omówienie sposobów identyfikowania aktów dyskryminacji oraz im przeciwdziałania.

Wydawca:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Źródło:
http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2009/09/poradnik-dla-policji-srodek.pdf