Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Poradnik został opracowany podczas realizacji projektu „Policja bez dyskryminacji” I zawiera propozycję programu szkolenia, wykłady zorganizowane w modułach, ćwiczenia interaktywne, badania sytuacyjne i inne przydatne zasoby. Każdy moduł zajmuje się problemami na poziomie europejskim i krajowym (bułgarskim). Tekst wymaga dostosowania do odpowiednich przepisów prawa polskiego

Wydawca:
Community Policing
Źródło:
http://isp.policja.pl/