Narzędziownik Różnorodności. Dobre praktyki w projektach i organizacjach

Podręcznik składa się z dwóch części: „Części I – Dobrych praktyk organizacji” oraz „Części II – Dobrych praktyk w działaniu”. W „Części II” przedstawiono autorskie projekty zrealizowane w ramach organizacji pozarządowych, administracji samorządowej, bądź systemu oświaty. Zawiera ona nie tylko prezentację dobrych praktyk w działaniu, jest też zapisem silnego zaangażowania indywidualnych osób i efektem reakcji na zaobserwowane braki w systemie kształcenia czy odpowiedzi na niepokojące dla nich wydarzenia z najbliższego otoczenia. Wskazany podział usystematyzował artykuły różnorodne pod względem podjętych działań antydyskryminacyjnych jak i formuły w jakiej funkcjonują.

Wydawca:
Stowarzyszenie na rzecz Kultury i Dialogu 9/12
Źródło:
http://www.9dwunastych.org/roznorodnosc/downloads/R_2013_narzedziownik_roznorodnosci.pdf