Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Podręcznik został zaprojektowany w celu wsparcia młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement. Instrukcja jest przeznaczona do pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 18, jednakże działania mogą być przystosowane do innych przedziałów wiekowych i innych profili uczestników. Publikacja składa się z kilku części: informacji o kampanii (r. 2), o przewodniku (r. 1 i 3), scenariuszy zajęć (r. 4), podstawowych informacji o mowie nienawiści i zjawiskach pochodnych (r. 5) oraz informacji o prawie międzynarodowym poruszającym kwestię mowy nienawiści (r. 6).