Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

Praktyczną część publikacji stanowią wypracowane podczas seminarium modelowe rozwiązania dotyczące poradnictwa obywatelskiego dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej, wraz z wyszczególnieniem kryteriów i procedur niezbędnych w działalności doradczej oraz model sprawozdawczości, na podstawie którego organizacje będą mogły gromadzić dane statystyczne i przesyłać je do jednej instytucji, która podejmie się opracowania na ich podstawie zbiorowej statystyki.”

Wydawca:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego PRO HUMANUM
Źródło:
http://prohumanum.org/wp-content/uploads/2010/03/poradnictwo_publikacja_prohumanum_211207_final.pdf