Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Podręcznik ma na celu „przekonać odbiorców, że w pracy policji ogromnie ważna jest postawa tolerancji oparta na takich wartościach, jak: otwartość, empatia, poszanowanie godności drugiego człowieka. (…) Współczesne środowisko policyjne musi być dobrze przygotowane do profesjonalnej reakcji na wszelkie zło, jakie powoduje dyskryminacja, a także pamiętać o obowiązku  równego i obiektywnego traktowania się nawzajem wewnątrz naszej organizacji.”

Wydawca:
Ogólnopolska Sieć Pełnomocników Policji ds. Ochrony Praw Człowieka
Źródło:
http://www.nigdywiecej.org/images/czytelnia/Po_pierwsze_czlowiek.pdf