14/04/2014

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

W latach 2011-2012 przeprowadziło serię warsztatów antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty oparto się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną, dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

Zamknij
10/02/2016

Duży pies nie szczeka – podsumowanie projektu

Film „Duży pies nie szczeka” jest próbą podsumowania i podzielenia się refleksami po realizacji projektu antydyskryminacyjnego „Hip hop! Hejterom stop” – inicjatywy edukacyjnej Stowarzyszenia Willa Decjusza z Krakowa, której celem było zwalczanie dyskryminacji i mowy nienawiści. Projekt realizowany był w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Duży pies nie szczeka – podsumowanie projektu

Zamknij
13/04/2016

Dziennikarze przeciwko dyskryminacji

„Dziennikarze przeciw dyskryminacji” to inicjatywa Instytutu Reportażu skierowana do dziennikarzy lokalnych mediów z miejscowości poniżej 70 tys. mieszkańców. Powstała w reakcji na obecne w Polsce akty dyskryminacji ze względu na pochodzenie, rasę, religię, orientację seksualną oraz dyskryminację osób spoza wszelkiej „normy” (osoby niepełnosprawne, byli więźniowie/więźniarki) oraz w reakcji na obecny w przestrzeni publicznej „język nienawiści”. Teksty powstały podczas projektu realizowanego w ramach programu…

Dziennikarze przeciwko dyskryminacji

Zamknij
09/04/2014

HejtStop

W polskich miastach pełno jest nienawistnych, rasistowskich napisów i symboli na murach czy budynkach etc. Celem akcji HejtStop jest walka z rasizmem, antysemityzmem, homofobią oraz każdą formą nienawiści pojawiającą się w przestrzeni publicznej. Inicjatorzy HejtStop działają dwutorowo. Z jednej strony zgłaszają „hejty” do odpowiednich służb, a z drugiej angażują mieszkańców…

09/04/2014

In(ter)wencje Osiedlowe

In(ter)wencje Osiedlowe to cykl działań społeczno-artystycznych na warszawskim Targówku i Bródnie ożywiających przestrzeń blokowisk we współpracy mieszkańców, animatorów i lokalnych władz. Latem 2013 r. wraz z mieszkańcami bloków i kamienic animatorki zamalowywały nienawistne i wulgarne napisy, zamieniając je często w pozytywne lub zabawne przekazy. przed interwencją: po interwencji:

In(ter)wencje Osiedlowe

Zamknij
09/04/2014

Kampania Bez nienawiści

Projekt jest częścią międzynarodowej kampanii Rady Europy – Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie.  W Polsce działania zaplanowano na lata 2013 i 2014. Kampania wizerunkowa będzie wzmacniana poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka. Program działań: jest…

Kampania Bez nienawiści

Zamknij
16/10/2015

Kampania społeczna #StopMowieNienawiści

„Jest całkiem spoko, jak na Żyda”, „A ten pedał też tam będzie?”, „Zapytaj się tego czarnucha, o co mu chodzi.” Zdarza Ci się mówić o innych w ten sposób? To nie są żarty, zaczepki ani niewinne komentarze… To mowa nienawiści. Takie słowa obrażają i mogą prowadzić do przemocy wobec osób…

Kampania społeczna #StopMowieNienawiści

Zamknij
15/09/2016

Klip kampanii „Zobacz, Zrozum, Zareaguj”

W 2014 roku prokuratura w Polsce prowadziła około 1,5 tyś. spraw dotyczących przemocy motywowanej uprzedzeniami. Wiele przestępstw tego rodzaju nie trafia do statystyk sądów i policji. Jedynymi osobami, które mają o nich świadomość to sprawcy, pokrzywdzeni i świadkowie. Film kampanii Zobacz Zrozum Zareaguj podkreśla potrzebę reakcji i rolę świadków, od…

Klip kampanii „Zobacz, Zrozum, Zareaguj”

Zamknij
15/10/2016

Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Komiks 3Z zobacz, zrozum, zareaguj powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż biały kolorze skóry, wyznawcy innej religii niż chrześcijańska, osoby nieheteronormatywne oraz przedstawiciele/ki mniejszości etnicznych czy narodowych -­ marginalizowanych w polskim społeczeństwie. Są to historie ludzi, którzy doświadczyli ataku ksenofobicznego. W ilustracyjny sposób, oddajemy…

Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Zamknij
17/04/2014

Konkurs „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”

Żydowski Instytut Historyczny zaprosił  studentów Akademii Sztuk Pięknych i innych uczelni artystycznych do udziału w konkursie „Mowa nienawiści. Wykluczam wykluczanie”. Przedmiotem konkursu było stworzenie pracy artystycznej wyrażającej sprzeciw wobec mowy nienawiści i wykluczeniu społecznemu. Prace można było nadsyłać do 16 marca 2014 r. „Bezpośrednią inspiracją konkursu była wystawa „Obcy i niemili”, prezentowana w salach Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma…

Konkurs „Mowa Nienawiści. Wykluczam wykluczanie”

Zamknij
18/06/2014

Konkurs na koszulkę przeciwko nienawiści

„Jak w nietuzinkowy sposób zobrazować ideę języka/myślenia/odczuwania wolnego od nienawiści? Jak mogłaby wyglądać koszulka-przeciwko-nienawiści, którą chce się nosić na co dzień? Czy hejtowanie musi być bardziej trendy niż niehejtowanie?” W maju 2014 r. Fundacja im. Stefana Batorego oraz Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego Fundusz Mediów zorganizowały konkurs na projekt graficzny nadruku na koszulkę…

Konkurs na koszulkę przeciwko nienawiści

Zamknij
02/03/2015

Mapa wstydu

Mapa wstydu pokazuje, gdzie na Kazimierzu i w Podgórzu znajdują się antysemickie bazgroły, które w ramach naszej akcji będziemy starali się zamalować. Pokazuje też skalę zjawiska, o jakim mówimy – mowa nienawiści atakuje nas w bardzo wielu miejscach naszego najbliższego otoczenia. Mapa wstydu powstała jako część projektu Zmaluj to! Mowie…

07/10/2014

Mow@ Miłości – murale przeciw mowie nienawiści

„Mow@ Miłości” to nowy projekt realizowany od września 2014 r. przez Fundację KLAMRA z Żywca, bazujący na doświadczeniach Fundacji zdobytych przy realizacji wcześniejszego projektu „Aktywnie na rzecz tolerancji”. W ramach kampanii społecznej „Mow@ miłości” uczestnicy warsztatów wspólnie tworzą muralew walczące z mową nienawiści kierowaną wobec różnych grup narażonych na dyskryminację….

Mow@ Miłości – murale przeciw mowie nienawiści

Zamknij
01/12/2014

Mow@ Miłości kontratakuje

Mow@ Miłości to niekonwencjonalna kampania społeczno-edukacyjna przeciw mowie nienawiści w Internecie, angażująca różne grupy odbiorczyń/ów, i poruszająca różne przesłanki dyskryminacji w różnych miejscach Polski. Pierwsze wydarzenie kampanii odbędyło się 15 maja w Bielsku-Białej w ramach odsłonięcia muralu Ireny Sendlerowej, główne działania realizowane są od września 2014 do sierpnia 2015 roku. Jednym z elementów kampanii…

Mow@ Miłości kontratakuje

Zamknij
07/04/2016

Murale Ireny Sendlerowej

Fundacja Klamra realizuje ogólnopolską inicjatywę, w efekcie której w Polsce powstają murale Ireny Sendlerowej, znanej działaczki społecznej i charytatywnej, która w czasie wojny uratowała 2,5 tysiąca żydowskich dzieci. Murale mają nie tylko przypominać jej postać, to także społecznościowa akcja, budująca ruch ludzi, organizacji i instytucji, oddolna i otwarta, polegająca na budowaniu międzyludzkiej…

Murale Ireny Sendlerowej

Zamknij
09/04/2014

No hate speech movement

Zaplanowana na lata 2012-2014 kampania społeczna Rady Europy mająca na celu walkę z rasizmem i dyskryminacją przejawianą online właśnie w formie  mowy nienawiści. Prowadzone w ramach kampanii działania mają na celu mobilizację młodzieży i organizacji młodzieżowych do walki z mową nienawiści jako przejawem pogwałcenia praw człowieka. Narzędzia kampanii: Platforma internetowa:…

No hate speech movement

Zamknij
09/04/2014

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

W lutym 2014 w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Inicjatywa ta ma na celu zawiązanie przez Policję szczególnego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, umożliwiającego wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji…

Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Ratyfikujmy konwencję i protokół o walce z rasizmem w cyberprzestrzeni

„Stowarzyszenie „Nigdy Więcej” wzywa polskie władze do ratyfikowania Konwencji w sprawie zwalczania przestępstw kryminalnych w cyberprzestrzeni wraz z Protokołem dodatkowym o zwalczaniu rasizmu. Polska podpisała protokół w 2003 r., ale do tej pory nie ratyfikowała dokumentu. Protokół dodatkowy rozszerza zakres Konwencji w celu objęcia nią przestępstw szerzenia rasizmu i ksenofobii…

Ratyfikujmy konwencję i protokół o walce z rasizmem w cyberprzestrzeni

Zamknij
09/04/2014

Remapping Europe, a remix project

Międzynarodowy badawczy projekt artystyczny, który stawia sobie za cel poszerzenie medialnego wizerunku migrantów w sposób, który podkreśli twórczy i kreatywny potencjał migracji, a także da uczestnikom projektu – młodym artystom – i ich odbiorcom możliwość samoreprezentacji i samookreślenia, zaprezentowania własnego głosu w europejskiej debacie o migracji.  

Remapping Europe, a remix project

Zamknij
13/01/2015

Społeczeństwo na rzecz tolerancji – ZGŁOŚ INCYDENT w Internecie

Stowarzyszenie  Otwarta Rzeczpospolita, realizując projekt „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”,  chce ułatwić wszystkim zgłaszanie nienawistnych incydentów na www.zglosnienawisc.otwarta.org, propagować autorskie dobre praktyki przeciwdziałania nietolerancji i dyskryminacji, angażować obywateli, organizacje pozarządowe i władze różnego szczebla. Za pomocą prostego formularza, każdy może zgłosić incydent związany z mową bądź aktem nienawiści. Projekt realizowany jest…

Społeczeństwo na rzecz tolerancji – ZGŁOŚ INCYDENT w Internecie

Zamknij
09/04/2014

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści

„W związku z medialnymi zapowiedziami rozpoczęcia przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej prac nad zmianą kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści, Koalicja na Rzecz Równych Szans wyraża wątpliwości co do sygnalizowanego kształtu tych zmian.”

Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści

Zamknij
29/10/2015

Tarnów przeciwko mowie nienawiści na murach

W ramach projektu „MEZUZA” realizowanego przez Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie została przeprowadzony monitoring mowy nienawiści na tarnowskich ulicach. Akcję nadzoruje Fundacja „Antyschematy 2” – Partner projektu MEZUZA odpowiedzialny za koordynację wolontariatu. W czasie wakacji wolontariusze pod opieką Tomasza Malca i Małgorzaty Mariowskiej prowadzili monitoring mowy nienawiści…

Tarnów przeciwko mowie nienawiści na murach

Zamknij
22/10/2014

The hate destroyer – niszczycielka hejtów

Irmela Mensah Schramm, 67-letnia mieszkanka Berlina, od 1985 r. na własną rękę usuwa przejawy aktywności środowisk neonazistowskich w swoim mieście. Wszystkie potrzebne narzędzia nosi w białej torbie z napisem „Gegen Nazi” (przeciw nazizmowi) wriirmela – polaroidtten na nim. Aktualnie trwają prace nad pełnometrażowym filmem o jej działalności. Jego powstawanie można…

The hate destroyer – niszczycielka hejtów

Zamknij
09/04/2014

Wielkie sprzątanie FB. Stop mowie nienawiści, faszyzmowi i agresji

Akcja polegająca na zgłaszaniu profili i fanpage’y zawierających treści rasistowskie, faszystowskie, antysemickie czy homofobiczne. Użytkownicy Facebooka i fani „Wielkiego sprzątania” w komentarzach wklejają linki do znalezionych „faszystowskich stron i postów” a następnie zgłaszają te treści administratorom Facebooka jako nawołujące do nienawiści. Strona zawiera równiez instrukcję „Jak sprzątać”.

Wielkie sprzątanie FB. Stop mowie nienawiści, faszyzmowi i agresji

Zamknij
09/04/2014

Women should

Kampania medialna dotycząca praw kobiet. Przygotowane w jej ramach materiały  bazowały na podpowiedziach wyszukiwarki Google, zdaniem twórców kampanii ujawniających powszechną obecność seksistowskich przekonań i dyskryminacji wobec kobiet. Twórcy kampanii podkreślają związki pomiędzy stereotypami a odmawianiem kobietom ich podstawowych praw.

Women should

Zamknij
09/04/2014

Wykopmy rasizm ze stadionów

Kampania wykorzystuje wzorce sprawdzone w Europie Zachodniej, od 1999 roku współtworzy bowiem sieć Futbol Przeciwko Rasizmowi w Europie – Football Against Racism in Europe (FARE). Stowarzyszenie współpracuje z UEFA i FIFA, jest również partnerem Polskiego Związku Piłki Nożnej oraz Ekstraklasy SA, Ministerstwa Sportu i Turystyki, Okręgowych Związków Piłki Nożnej. Stowarzyszenie…

Wykopmy rasizm ze stadionów

Zamknij
17/04/2014

Wystawa Doroty Nieznalskiej „Mowa nienawiści”

„Prezentowany w Galerii Manhattan projekt Doroty Nieznalskiej skupia się na mowienie nawiści w przestrzeni miejskiej: na murach i stadionach. Artystkę przygląda się przyjmującej postawy ksenofobiczne subkulturze kibolskiej, śledzi jej powiązania z organizacjami rasistowskimi, pyta o źródła powszechnej w tych środowiskach frustracji oraz agresji. Zachęca również do refleksji nad granicami wolności…

Wystawa Doroty Nieznalskiej „Mowa nienawiści”

Zamknij
09/04/2014

Zamaluj zło!

„Nienawiść na deskach” to cykl działań zmierzających do ograniczenia zachowań rasistowskich i ksenofobicznych w Białymstoku. Poprzez formularz na stronie pomysłodawcy i organizatorzy zbierają zgłoszenia o obraźliwych muralach – przekazują je władzom i służbom miasta odpowiedzialnym za ład i bezpieczeństwo i starają się doprowadzić do usunięcia rasistowskich znaków i haseł. Ponadto…

Zamaluj zło!

Zamknij