Remapping Europe, a remix project

Międzynarodowy badawczy projekt artystyczny, który stawia sobie za cel poszerzenie medialnego wizerunku migrantów w sposób, który podkreśli twórczy i kreatywny potencjał migracji, a także da uczestnikom projektu – młodym artystom – i ich odbiorcom możliwość samoreprezentacji i samookreślenia, zaprezentowania własnego głosu w europejskiej debacie o migracji.

 

Autor:
Doc Next Network, w Polsce: Towarzystwo Inicjatyw Twórczych ę
Źródło:
http://www.docnextnetwork.org/remappingeurope/