Stanowisko Koalicji na Rzecz Równych Szans ws. planowanych przez Platformę Obywatelską prac legislacyjnych dot. penalizacji mowy nienawiści

W związku z medialnymi zapowiedziami rozpoczęcia przez Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej prac nad zmianą kodeksu karnego w zakresie przestępstw z nienawiści, Koalicja na Rzecz Równych Szans wyraża wątpliwości co do sygnalizowanego kształtu tych zmian.”

Autor:
Koalicja na Rzecz Równych Szans
Źródło:
http://www.ptpa.org.pl/public/files/stanowisko_FINAL.pdf