Kampania Bez nienawiści

Projekt jest częścią międzynarodowej kampanii Rady Europy – Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie.  W Polsce działania zaplanowano na lata 2013 i 2014. Kampania wizerunkowa będzie wzmacniana poprzez rozwijanie u młodych ludzi i organizacji młodzieżowych kompetencji niezbędnych do rozpoznawania mowy nienawiści i reagowania na łamanie praw człowieka.

serce-i-koalicja
Program działań: jest otwarty i wciąż się rozwija, by jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby i propozycje partnerów i organizatorów kampanii krajowych. Szczegóły i i informacje o bieżących działaniach można znaleźć na stronie internetowej Kampanii.

Autor:
Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy „Polis”
Źródło:
http://beznienawisci.pl/