Policyjna Platforma Przeciw Nienawiści

W lutym 2014 w Warszawie odbyło się inauguracyjne spotkanie Policyjnej Platformy Przeciw Nienawiści. Inicjatywa ta ma na celu zawiązanie przez Policję szczególnego partnerstwa z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami, umożliwiającego wymianę doświadczeń i wypracowanie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania i ścigania przestępstw z nienawiści. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, Policji, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Biura Pełnomocniczki Rządu ds. Równego Traktowania.