No hate speech movement

Zaplanowana na lata 2012-2014 kampania społeczna Rady Europy mająca na celu walkę z rasizmem i dyskryminacją przejawianą online właśnie w formie  mowy nienawiści. Prowadzone w ramach kampanii działania mają na celu mobilizację młodzieży i organizacji młodzieżowych do walki z mową nienawiści jako przejawem pogwałcenia praw człowieka.
nhsm-1420x600

Narzędzia kampanii:

 • Platforma internetowa: www.nohatespeechmovement.org
  Przestrzeń dla materiałów tworzonych i udostępnianych przez młodych użytkowników, która jest główną witryną Kampanii, otwartą dla ogółu, prezentującą opinie użytkowników w formie autorskich filmów wideo i zdjęć.
 • Obserwatorium Mowy Nienawiści: www.hatespeechwatch.org
  Internetowa baza danych mająca na celu zbieranie, monitorowanie i dyskusję nad materiałami dotyczącymi mowy nienawiści w sieci (opracowania, przykłady mowy nienawiści etc.)
 • Niezbędnik Kampanii:
  Dostarcza wiedzy i informacji na temat Kampanii i daje konkretne, praktyczne i metodologiczne wsparcie w prowadzeniu Kampanii w sieci. Ma być użyteczne zarówno dla jednostek jak i organizacji zainteresowanych włączeniem się w Kampanię.
 • Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka:
  Kampanijno-edukacyjny podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka. Publikacja zawiera scenariusze zajęć dla młodzieży, które mogą być również przystosowane do innych grup wiekowych.

Polska: Za działania na terenie poszczególnych krajów odpowiadają krajowi koordynatorzy, w Polsce koordynatorem kampanii  Bez nienawiści jest Stowarzyszenie Młodych Dziennikarzy Polis.

Autor:
Rada Europy
Źródło:
http://www.nohatespeechmovement.org/