20/05/2014

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Publikacja zawiera pisemne wersje referatów przedstawionych podczas konferencji, która została zorganizowana w ramach programu Obserwatorium Wolności Mediów w Polsce 29 października 2012 r. na Uniwersytecie Warszawskim. Współorganizatorami tego wydarzenia był Zakład Praw Człowieka UW i Zakład Praw Człowieka UMCS w Lublinie. Celem konferencji była dyskusja o skali zjawiska mowy nienawiści w…

Mowa nienawiści w internecie: jak z nią walczyć?

Zamknij
05/09/2016

„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Joanna Grabarczyk – koordynatorka projektu HejtStop, Stowarzyszenie Projekt: Polska prezentuje definicję hejtu i mowy nienawiści. Omawiane są doświadczenia projektu oraz kwestie prawne dotyczące hejtu i mowy nienawiści. Wystąpienie jest fragmentem seminarium eksperckiego „Mowa nienawiści w sieci a bezpieczeństwo dzieci i młodzieży”, które odbyło się w warszawskim Faktycznym Domu Kultury 17…

„Co to jest mowa nienawiści? Definicje i skala zjawiska” – seminarium edukacyjne

Zamknij
13/09/2016

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Celem warsztatu jest podniesienie świadomości postawy ucznia dotyczącej skutków zjawiska hejterstwa w internecie poprzez przeżycie, zrozumienie i refleksję, która powstaje na bazie praktycznego doświadczenia tego zjawiska. Warsztat prowadzony jest metodą budującą zaangażowanie uczestników w proces nabywania wiedzy w oparciu o ich osobiste doświadczenie.

„Hate – delete” – scenariusz warsztatu dla uczniów

Zamknij
27/09/2015

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Na czym polega mowa nienawiści, jakie są jej źródła i do jakich konsekwencji może doprowadzić? Co oznaczają poszczególne symbole pojawiające się na murach i budynkach? Kto odpowiada za ich usuwanie i jakie kroki powinien podjąć mieszkaniec, który chce doprowadzić do ich zamalowania? Gdzie znaleźć podmioty i organizacje wspierające w walce…

„Mowa nienawiści w przestrzeni publicznej” – Abc zwalczania mowy nienawiści

Zamknij
14/04/2014

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

W latach 2011-2012 przeprowadziło serię warsztatów antydyskryminacyjnych w gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych. Warsztaty oparto się na autorskim scenariuszu lekcji. Uczniowie dowiedzieli się, czym jest dyskryminacja rasowa, religijna, ze względu na orientację seksualną, dlaczego trzeba walczyć z każdym przejawem nietolerancji i dlaczego warto poznawać i szanować przedstawicieli innych kultur i wyznań.

„Zło może urosnąć – przeciw nienawiści” – warsztaty antydyskryminacyjne

Zamknij
20/10/2016

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Afryka i jej mieszkańcy nie dominują w polskich przekazach medialnych. Skąpe informacje docierające do odbiorców mediów w Polsce kreują jednocześnie specyficzny wizerunek Afrykanów i w rezultacie są często jedynym sposobem na bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach. Kontynent afrykański…

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Zamknij
14/09/2016

Akcja „Przytul hejtera”

Akcja „Przytul hejtera” ma na celu propagowanie sprzeciwu wobec hejtu w sieci , ale bez agresji i eskalowania przemocy. Jej organizatorem jest Fundacja Dzieci Niczyje a partnerem Facebook. Projekt został zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Akcja „Przytul hejtera”

Zamknij
10/04/2014

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Przejrzysta publikacja, opisuje kilkanaście wybranych antysemickich incydentów, które miały miejsce w roku 2012 w Wielkiej Brytanii. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W publikacji mowa jest o „antysemickim dyskursie”. Autorzy podkreślają, że w życiu publicznym Wielkiej Brytanii antysemityzm rzadko występuje w bezpośredniej formie, jego przejawy widzą raczej w krytyce polityki Izraela…

Antysemicki dyskurs w Wielkiej Brytanii w 2012

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego…

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem scenariuszy zawartch w dwóch publikacjach Żydowskiego Stowarzyszenia Czulentz serii „Antysemityzm nie jest poglądem”. Zeszyt ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na kreatywność dzieci. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zamknij
03/01/2016

ASK prezentuje: HEJTEROWO

Film „Hejterowo” został wykonany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK w ramach kampanii społecznej HAMULEC UPRZEDZEŃ, realizowanej w projekcie „Palące słowa. Zwalczanie mowy nienawiści w Internecie”. Projekt jest realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG.

ASK prezentuje: HEJTEROWO

Zamknij
09/04/2014

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

CBOS od lat prowadzi badania opinii i postaw Polaków wobec różnych mniejszości: Stosunek do praw gejów i lesbijek oraz związków partnerskich (2013) Komunikat z badań. Społeczne postawy wobec wyznawców różnych religii (2012) Komunikat z badań. Postawy wobec Romów w Polsce, Czechach, na Węgrzech i na Słowacji (2008) Komunikat z badań….

Badania CBOS nt. stosunku Polaków do mniejszości

Zamknij
09/04/2014

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Raport dotyczący sytuacji osób LGBT stworzony na podstawie badania, które objęło ponad 90 tys. osób LGBT w krajach UE. Oprócz raportu, na stronie FRA dostępna jest również baza danych zebranych w badaniu, z której można generować przystępne infografiki i wykresy. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W raporcie mowa jest o…

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Zamknij
27/06/2015

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

W ramach projektu „Dyskursu polityczny bez dyskryminacji” Stowarzyszenie E-Civis, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowa Rada ds. Zwalczania Dyskryminacji w Rumunii opublikowały pierwsze badanie porównawcze dotyczące tego, jak regulacje dotyczące mowy nienawiści wyglądają w każdym z krajów Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. Projekt odnosi się przede wszystkim do…

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

Zamknij
09/04/2014

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Raport poświęcony zależnościom pomiędzy wolnością wypowiedzi i wolnością religijną, kwestiom prawnych regulacji i sądownego ścigania: bluźnierstwa, obrazy uczuć religijnych i nawoływania do nienawiści ze względów religijnych. Przejrzysty raport, jasno tłumaczący trudne zagadnienia. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: „Mowa nienawiści” jest w publikacji używana wymiennie z „nawoływaniem do nienawiści”, ze względu…

Bluźnierstwo, obraza i nienawiść: szukając odpowiedzi w społeczeństwie demokratycznym

Zamknij
09/04/2014

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Podręcznik został zaprojektowany w celu wsparcia młodzieżowej kampanii Rady Europy No Hate Speech Movement. Instrukcja jest przeznaczona do pracy z młodzieżą w wieku od 13 do 18, jednakże działania mogą być przystosowane do innych przedziałów wiekowych i innych profili uczestników. Publikacja składa się z kilku części: informacji o kampanii (r….

Bookmarks. Podręcznik o przeciwdziałaniu mowie nienawiści w Internecie przez edukację o prawach człowieka

Zamknij