09/04/2014

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Raport dotyczący sytuacji osób LGBT stworzony na podstawie badania, które objęło ponad 90 tys. osób LGBT w krajach UE. Oprócz raportu, na stronie FRA dostępna jest również baza danych zebranych w badaniu, z której można generować przystępne infografiki i wykresy. Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: W raporcie mowa jest o…

Badanie dot. osób homoseksualnych, biseksualnych i transpłciowych w Unii Europejskiej

Zamknij
27/06/2015

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

W ramach projektu „Dyskursu polityczny bez dyskryminacji” Stowarzyszenie E-Civis, Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowa Rada ds. Zwalczania Dyskryminacji w Rumunii opublikowały pierwsze badanie porównawcze dotyczące tego, jak regulacje dotyczące mowy nienawiści wyglądają w każdym z krajów Unii Europejskiej. Badanie zostało przeprowadzone w 2014 r. Projekt odnosi się przede wszystkim do…

Badanie porównawcze ustawodawstwa dot. mowy nienawiści w UE

Zamknij
10/04/2014

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Raport na podstawie ankiety , w której zebrano  opinie przedstawicieli europejskiej społeczności żydowskiej dotyczące postrzegania przez nich przestępstw z nienawiści, dyskryminacji i antysemityzmu, w jego różnych przejawach (w tym jako mowy nienawiści). Definicja i charakterystyka mowy nienawiści: Brak definicji mowy nienawiści, traktowana jest ona jako jeden z przejawów antysemityzmu. W…

Dyskryminacja i przestępstwa z nienawiści przeciwko Żydom w krajach UE: doświadczenia i stosunek do antysemityzmu

Zamknij
09/04/2014

Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Raport z badania sondażowego wśród obywateli UE (Eurobarometru). Raport stwierdza wzrost akceptacji Europejczyków dla zróżnicowania w sferze publicznej (diversity in the public sphere) w porównaniu z 2009 rokiem.  Zwraca uwagę na duże różnice w tym względzie pomiędzy społeczeństwami krajów członkowskich, zarówno jeśli chodzi o społeczne zróżnicowanie jak i akceptację dla…

Dyskryminacja w Unii Europejskiej

Zamknij
09/04/2014

Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Raport na podstawie badania, które objęło ponad 23 tys. osób w 27 krajach UE – przedstawicieli mniejszości etnicznych lub mających imigranckie korzenie. Było to tym samym największe do tego czasu tego typu badanie doświadczeń mniejszości jeśli chodzi o dyskryminację, prześladowanie o podłożu rasowym (racist victimization) i kontakty z policją (policing)….

Mniejszości i dyskryminacja w Unii Europejskiej – badanie

Zamknij
09/04/2014

Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Raport z badań zjawisk uprzedzeń i dyskryminacji przeprowadzonych w ośmiu europejskich krajach (Francja, Niemcy, Wielka Brytania, Węgry, Włochy, Holandia, Polska, Portugalia). Badanie miało formę sondażu telefonicznego na reprezentatywnej (próba tysiąca osób w każdym z badanych krajów) grupie osób powyżej 16 roku życia. Badanie dotyczyło zakresu, okoliczności występowania i możliwych przyczyn…

Nietolerancja, uprzedzenia i dyskryminacja. Raport nt. Europy

Zamknij
09/04/2014

Nowa twarz cyfrowego populizmu

Raport z badania, którego podstawą była internetowa ankieta wśród zwolenników prawicowych partii mających swoje strony na Facebooku. Badanie objęło ponad 12 tys. osób. Ciekawe ze względu na perspektywę badania – oddanie głosu zwolennikom populistycznych, prawicowych partii. Autorzy badania jako swój cel określili lepsze zrozumienie motywacji, obaw i postaw osób, które…

22/12/2014

Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Raport powstał na podstawie dwóch ogólnokrajowych badań opinii publicznej (przeprowadzonych w 2013 i 2014 ) dotyczących powszechności mowy nienawiści oraz stosunku Bułgarek i Bułgarów do publicznego nawoływania do nienawiści . Badanie wykazało, że w ciągu ostatniego roku prawie połowa mieszkańców Bułgarii była świadkiem wypowiedzi wyrażających dezaprobatę, nienawiść lub agresję wobec…

Postawy wobec mowy nienawiści w Bułgarii 2014

Zamknij
09/04/2014

Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Raport podsumowujący dane zebrane przez ENAR w serii raportów krajowych (dostępnych na stronie ENAR) dotyczących „przemocy o podłożu rasistowskim” (racist violence) w Europie. Informacje o grupach mniejszościowych,  w stosunku do których używana jest przemoc: Romowie, Żydzi, muzułmanie, imigranci i uchodźcy Publikacja zawiera również: Rekomendacje dla organizacji pozarządowych dotyczące możliwych sposobów…

Przemoc o podłożu rasistowskim w Europie

Zamknij
09/04/2014

Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Informacje o grupach mniejszościowych, które padają ofiarą przestępstw z nienawiści: Romowie, Żydzi, chrześcijanie, muzułmanie, wyznawcy innych religii, osoby LGBT, osoby z niepełnosprawnością. Autorzy publikacji zwracają uwagę, na jeszcze jedną grupę osób narażonych na przestępstwa z nienawiści: są to obrońcy praw człowieka (human rights defenders). Obrońcy praw człowieka byli narażeni na…

Przestępstwa z nienawiści w krajach OSCE. Raport 2010

Zamknij
10/04/2014

Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Przegląd wydarzeń z 2012 roku dotyczących praw osób LGBTI – zarówno wydarzeń o charakterze dyskryminacyjnym czy stanowiących pogwałcenie prawa jak i  zmiany w systemach prawnych poszczególnych państw czy UE. Oprócz raportu dostępne są również karty oceny poszczególnych krajów oraz przystępne wizualizacje danych w formie tabeli i mapy. Definicja i charakterystyka…

Raport nt. praw lesbijek, gejów, osób buseksualnych, transseksualnych i interseksualnych w Europie 2013

Zamknij
09/04/2014

Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Raport z badania opinii publicznej. Charakterystyka środków służących wyrażaniu i publikowaniu nienawistnych treści: Telewizja jest w Bułgarii najważniejszym medium odpowiadającym za rozpowszechnianie mowy nienawiści, drugie miejsce zajmuje Internet (przed wszystkim wśród młodych, dobrze wykształconych ludzi). Badacze podkreślają również, że ważną rolę w upowszechnianiu mowy nienawiści pełni najbliższe otoczenie – prawie…

Stosunek społeczeństwa do mowy nienawiści w Bułgarii

Zamknij