21/01/2019

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Materiały zamieszczone na tej stronie zostały opracowane w latach 2014-2016 w ramach prowadzonego przez Fundację Batorego programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z funduszy EOG. Wszystkie treści są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 4.0

Zachęcamy do korzystania z zamieszczonych materiałów

Zamknij
25/11/2016

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

W ostatnich latach coraz więcej młodych osób LGB uczących się w gimnazjach i szkołach ponad gimnazjalnych decyduje się na coming out, czyli ujawnienie swojej orientacji seksualnej otocze niu. Dzieje się tak, ponieważ zarówno system edukacji, wiele szkół jak i młodzież są dziś znacznie bardziej otwarte na różnorodność niż jeszcze kilkanaście…

Szkoła bez homofobii. Podręcznik trenerski

Zamknij
20/11/2016

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki badania przeprowadzonego przez fundację Przestrzeń Wspólna i Centrum Badań nad Uprzedzeniami w sierpniu 2015r. na grupie 711 4 Polaków i Polek. Badanie miało na celu dokładne zdiagnozowanie postaw wobec muzułmanów oraz wskazanie najważniejszych psychologicznych uwarunkowań tych postaw. Ponadto, w badaniu zastosowano relatywnie nowe narzędzie do pomiaru…

Postrzeganie muzułmanów w Polsce: Raport z badania sondażowego

Zamknij
15/11/2016

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Publikacja adresowana jest do osób pracujących z młodzieżą – do grona pedagogicznego, psychologów, pedagogów, edukatorów i edukatorem, którzy poszukują inspiracji do prowadzenia działań edukacyjnych o tematyce równościowej i antydyskryminacyjnej. Do osób, które wierzą, że młodzież jest gotowa do poruszania tematów powszechnie uznawanych za tematy tabu, a otwartą i szczerą rozmową możemy…

Inni to my. Jak poruszać tematykę różnorodności, płci, dyskryminacji ze względu na orientację psychoseksualną oraz tożsamość płciową w środowisku szkolnym

Zamknij
14/11/2016

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Dziś powszechnie używa się wyrazu ‘hejt’ na określenie nienawiści w sieci (i poza nią). Słowo to jednak ma bardzo szerokie znaczenie. Używane jest bowiem coraz częściej w celu określenia każdej sytuacji przemocy słownej, czy wyrażonej poprzez obraz lub film wideo. Nie każda taka sytuacja będzie jednak mową nienawiści. Kurs pomoże…

Szkolenie internetowe dla kadry pedagogicznej na temat mowy nienawiści

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zeszyt ćwiczeń jest uzupełnieniem scenariuszy zawartch w dwóch publikacjach Żydowskiego Stowarzyszenia Czulentz serii „Antysemityzm nie jest poglądem”. Zeszyt ćwiczeń kładzie szczególny nacisk na kreatywność dzieci. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Zeszyt ćwiczeń

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Podręcznik dla edukatorów / edukatorek, nauczycieli i nauczycielek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego dotyczący nauczania dzieci o społeczności i kulturze żydowskiej. Ćwiczenia w nim zawarte pozwolą w atrakcyjny sposób dla młodego człowieka poznać wolne od uprzedzeń informację o społeczności żydowskiej, ale nie tylko. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego…

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek wychowania przedszkolnego i wczesnoszkolnego

Zamknij
07/11/2016

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

W podręczniku zawarte są: analizy podręczników edukacyjnych, materiałów edukacyjnych/trenerskich dla trenerów i trenerek; raporty dotyczące współczesnego antysemityzmu w Polsce i podstawowe wiadomości o antysemityzmie. Ważnym elementem podręcznika są innowacyjne scenariusze lekcji i warsztatów. Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.

Antysemityzm nie jest poglądem. Podręcznik dla edukatorów i edukatorek

Zamknij
03/11/2016

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

„Jak pisać, nie dyskryminując…” jest pakietem edukacyjno-informacyjnym, poświęconym zjawisku mowy nienawiści. Ma on za zadanie pokazać, jak przeciwdziałać językowi nienawiści i ułatwiać unikanie go w pracy i działalności publicznej. Nie ma piętnować osób, wytykać błędów czy niewiedzy – jego celem jest dostarczenie rzetelnych informacji, faktów i definicji, które mogą być…

Jak pisać, nie dyskryminując? Przewodnik dla środowiska dziennikarskiego

Zamknij
25/10/2016

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zbiór materiałów powstał w ramach projektu „Wirtu@lni-Re@lni” w odpowiedzi na problem rosnącego zjawiska mowy nienawiści i działań dyskryminacyjnych, które przekładają się na wzrost przestępstw motywowanych nienawiścią. Publikacja opisuje szereg różnorodnych działań, które pozwolą między innymi uwrażliwić na problematykę mowy nienawiści oraz prowadzić do wzmocnienia odwagi cywilnej w występowaniu przeciwko aktom…

Od mowy nienawiści, poprzez tolerancję, do porozumienia – zbiór scenariuszy lekcji, warsztatów, debat

Zamknij
20/10/2016

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Afryka i jej mieszkańcy nie dominują w polskich przekazach medialnych. Skąpe informacje docierające do odbiorców mediów w Polsce kreują jednocześnie specyficzny wizerunek Afrykanów i w rezultacie są często jedynym sposobem na bardzo pobieżne poznanie Afryki. Ten fakt z kolei przekłada się na wiedzę Polaków o Afryce i Afrykanach. Kontynent afrykański…

Afryka i jej mieszkańcy w polskich mediach. Raport z monitoringu polskich mediów

Zamknij
15/10/2016

Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Komiks 3Z zobacz, zrozum, zareaguj powstał z potrzeby reakcji na przemoc, której doświadczają w przestrzeni publicznej osoby o innym niż biały kolorze skóry, wyznawcy innej religii niż chrześcijańska, osoby nieheteronormatywne oraz przedstawiciele/ki mniejszości etnicznych czy narodowych -­ marginalizowanych w polskim społeczeństwie. Są to historie ludzi, którzy doświadczyli ataku ksenofobicznego. W ilustracyjny sposób, oddajemy…

Komiks kampanii „3Z: zobacz, zrozum, zareaguj”

Zamknij