09/04/2014

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Podręcznik ma na celu „przekonać odbiorców, że w pracy policji ogromnie ważna jest postawa tolerancji oparta na takich wartościach, jak: otwartość, empatia, poszanowanie godności drugiego człowieka. (…) Współczesne środowisko policyjne musi być dobrze przygotowane do profesjonalnej reakcji na wszelkie zło, jakie powoduje dyskryminacja, a także pamiętać o obowiązku  równego i…

Po pierwsze człowiek. Działania antydyskryminacyjne w jednostkach policji. Praktyczny poradnik

Zamknij
09/04/2014

Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Poradnik został opracowany podczas realizacji projektu „Policja bez dyskryminacji” I zawiera propozycję programu szkolenia, wykłady zorganizowane w modułach, ćwiczenia interaktywne, badania sytuacyjne i inne przydatne zasoby. Każdy moduł zajmuje się problemami na poziomie europejskim i krajowym (bułgarskim). Tekst wymaga dostosowania do odpowiednich przepisów prawa polskiego

Szkolenie „Policja bez dyskryminacji”. Poradnik edukatora

Zamknij
09/04/2014

Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Poradnik został przygotowany z myślą o kadrze kierowniczej oraz pracownikach odpowiedzialnych za edukację w jednostkach policji. Materiały szkoleniowe zawierają informacje dotyczące zjawiska dyskryminacji ze względu na m. in. kolor skóry, religię, płeć czy orientację seksualną. Ważnym elementem jest omówienie sposobów identyfikowania aktów dyskryminacji oraz im przeciwdziałania.

Poradnik antydyskryminacyjny dla funkcjonariuszy policji

Zamknij
09/04/2014

Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

„Praktyczną część publikacji stanowią wypracowane podczas seminarium modelowe rozwiązania dotyczące poradnictwa obywatelskiego dla ofiar dyskryminacji rasowej, etnicznej i narodowościowej, wraz z wyszczególnieniem kryteriów i procedur niezbędnych w działalności doradczej oraz model sprawozdawczości, na podstawie którego organizacje będą mogły gromadzić dane statystyczne i przesyłać je do jednej instytucji, która podejmie się…

Standardy udzielania porad obywatelskich ofiarom dyskryminacji rasowej, etnicznej lub narodowościowej

Zamknij