W tym dziale prezentujemy fragmenty międzynarodowych aktów prawnych wydanych przez instytucje zajmujące się ochroną praw człowieka, które dotyczą problematyki mowy nienawiści.

09/04/2014

Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści

Już w 1992 w Rada Europy zwracała uwagę na rasistowskie i ksenofobiczne treści w grach komputerowych (Recommendation R(92)19 of the Committee of Ministers to member States on video games with a racist content, coe.int), jednak definicja mowy nienawiści  pojawiła się dopiero w 1997 roku w Rekomendacji R (97) 20. To…

Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści

Zamknij
09/04/2014

Rekomendacja Nr 6: Zwalczanie rozprzestrzeniania treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w Internecie

W 2000 roku w Rada Europy zwracała uwagę na rozwój mowy nienawiści w Internecie, jej związki z rozwojem mediów społecznościowych. W 2003 roku w protokole dodatkowym Konwencji o cyberprzestępczości nie pojawia się co prawda mowa nienawiści, wspomniane są za to „groźby i zniewagi o podłożu rasistowskim i ksenofobicznym”. W dokumencie…

Rekomendacja Nr 6: Zwalczanie rozprzestrzeniania treści rasistowskich, ksenofobicznych i antysemickich w Internecie

Zamknij
09/04/2014

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

W 2008 roku w Decyzji ramowej w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii wprawdzie nie wspomina się bezpośrednio o mowie nienawiści, w dokumencie występują natomiast „czyny popełniane na tle rasistowskim i ksenofobicznym”: „Określone poniżej czyny, które są popełniane na tle rasistowskim lub ksenofobicznym, podlegają sankcjom karnym jako przestępstwa kryminalne: publiczne nawoływanie…

Decyzja ramowa w sprawie zwalczania rasizmu i ksenofobii

Zamknij
09/04/2014

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4 listopada 1950 r.

Art. 10. Wolność wyrażania opinii 1. Każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe. Niniejszy przepis nie wyklucza prawa Państw do poddania procedurze zezwoleń przedsiębiorstw radiowych, telewizyjnych lub kinematograficznych….

Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, 4 listopada 1950 r.

Zamknij