Rekomendacja R (97) 20 Komitetu Ministrów Rady Europy nt. mowy nienawiści

Już w 1992 w Rada Europy zwracała uwagę na rasistowskie i ksenofobiczne treści w grach komputerowych (Recommendation R(92)19 of the Committee of Ministers to member States on video games with a racist content, coe.int), jednak definicja mowy nienawiści  pojawiła się dopiero w 1997 roku w Rekomendacji R (97) 20. To do tej definicji do dziś najczęściej odnoszą się w swych dokumentach europejskie instytucje – w tym Europejski Trybunał Praw Człowieka – oraz organizacje pozarządowe, eksperci i obrońcy praw człowieka.