W tym dziale przedstawiamy fragmenty polskich aktów prawnych, na podstawie których możesz reagować na przypadki stosowania mowy nienawiści wobec Ciebie lub innych osób. Pamiętaj! Stosowanie mowy nienawiści jest niezgodne z prawem – chronią Cię nie tylko przepisy kodeksu karnego, ale także kodeksu cywilnego.