S

seksizm – pogląd o wyższości jednej płci nad drugą, która uzasadniana jest naturą lub kwestiami kulturowymi;

stereotyp – uproszczone przekonania dotyczące grupy społecznej lub jej członkini/członka, wyróżnionych na podstawie jednej cechy, np. płci, wieku, narodowości, wyznania, orientacji psychoseksualnej; stereotyp przypisuje pewne cechy, zachowania, role społeczne wszystkim członkiniom / członkom grupy społecznej, zacierając przy tym różnice indywidualne pomiędzy tymi osobami;

szowinizm – postawa umiłowania własnego narodu i wywyższania go ponad inne, skrajna postać nacjonalizmu;