Przyczyny

Domyślną przyczyną występowania mowy nienawiści są krzywdzące stereotypy, uprzedzenia, niewiedza, brak kontaktu, fałszywe wyobrażenia. Czynnikiem sprzyjającym rozwojowi mowy nienawiści w sieci jest z kolei anonimowość użytkowników. Wreszcie wśród przyczyn wynienia się również kryzys ekonomiczny i wzrastającą w Europie niechęć wobec imigrantów.