Osoby narażone na mowę nienawiści

Podstawowe grupy, wobec których używana jest mowa nienawiści, to mniejszości etniczne (m. in. Żydzi, Romowie), narodowe (m. in. Rosjanie, Ukraińcy), religijne (muzułmanie), seksualne (LGBT).