O

obszary dyskryminacji – obszary życia społecznego, politycznego, zawodowego i rodzinnego, w których występuje dyskryminacja ze względu na różne przesłanki, lub w których widoczne są nierówności czy stereotypy i uprzedzenia, mające swoje podłoże w uwarunkowaniach społeczno-kulturowych;

ofiara – osoba, która doznała szkody, odczuła złe skutki czegoś;

orientacja seksualna/ psychoseksualna – emocjonalny i seksualny pociąg do osób danej płci;