M

migracja – przemieszczanie się mieszkańców kraju lub regionu z przyczyn ekonomicznych, społecznych, politycznych etc.;

mizoginia – irracjonalne negatywne nastawienie mężczyzn wobec kobiet, którego komponentami są nienawiść, odraza, strach i wrogość;

monitoring – regularne jakościowe i ilościowe pomiary lub obserwacje zjawiska czy obecności np. substancji, przeprowadzane przez z góry określony czas;

mowa nienawiści – patrz: „definicja”