L

LGBTIQ – osoby należące do mniejszości seksualnych (od ang.: lesbian gay bisexual transsexual/transgender, intersexual, queer);

łańcuch dyskryminacji – mechanizm opisujący zależności przyczynowo-skutkowe między stereotypami, uprzedzeniami i dyskryminacją;