Konflikt wartości

Znakomita większość publikacji nt. mowy nienawiści wskazuje na konflikt wartości: wolności słowa z jednej strony i ochroną mniejszości, grup, jednostek z drugiej strony, który do pewnego stopnia tłumaczy dlaczego – przynajmniej w polskim  kontekście, w polskiej debacie publicznej – mowa nienawiści nie jest pojęciem neutralnym.